>> Định mức gạch xây và vữa cho đơn vị xây dựng: P1 – Gạch chỉ
>> Bảng tra định mức gạch xây và vữa cho đơn vị xây dựng: P2 – Gạch thẻ
>> Bảng tra định mức gạch xây và vữa cho đơn vị xây dựng: P3 – Gạch ống
>> Bảng tra định mức gạch xây và vữa cho đơn vị xây dựng: P4 – Gạch bê tông đúc rỗng

Yêu cầu về vật liệu:

Trừ những trường hợp đã được quy định riêng, công tác xây gạch phải đảm bảo một số điều kiện kỹ thuật sau đây:

– Trung bình mạch nằm dày 12mm, mạch đứng dày 10mm. Giới hạn của mạch dày 7mm đến 15mm. Riêng về gạch xây, mạch dày nhiều nhất không được quá 12mm.

– Trước khi xây: Gạch phải nhúng nước kỹ.

– Không chặt gạch lành ra để xây mà phải dùng gạch vỡ khi cần xây những chỗ hẹp nhỏ hơn quy cách viên gạch.

Định mức dùng gạch cho 1 đơn vị xây tường quy định cho loại Gạch rỗng và Gạch Silicat cỡ thống nhất như sau:

– Gạch rỗng 6 lỗ 10 x 15 x 22cm và 10 x 13,5 x 22cm;

– Gạch silicat cỡ 6,5 x 12 x 25cm và 9 x 12 x 25cm

Định mức vật liệu cho 1 đơn vị công trình xây bằng Gạch rỗng và Gạch Silicat như sau:

Loại công tác

ĐV tính

Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức

Loại vật liệu

Quy cách

Đơn vị

Số lượng

Xây tường gạch rỗng 6 lỗ dày 10cm

1m3 xây

Gạch rỗng

Vữa

10x15x22

viên

lít

271

170

Xây tường gạch rỗng 6 lỗ dày > 10cm

1m3 xây

Gạch rỗng

Vữa

10x15x22

viên

lít

260

181

Xây tường gạch rỗng 6 lỗ dày 10cm

1m3 xây

Gạch rỗng

Vữa

10×13,5×22

viên

lít

294

160

Xây tường gạch rỗng 6 lỗ dày >

10cm

1m3 xây

Gạch rỗng

Vữa

10×13,5×22

viên

lít

287

170

Xây tường gạch rỗng 6 lỗ dày 10cm

1m3 xây

Gạch rỗng

Vữa

8,5x13x22

viên

lít

390

170

Xây tường gạch rỗng 6 lỗ dày >

10cm

1m3 xây

Gạch rỗng

Vữa

8,5x13x22

viên

lít

376

180

Xây tường bằng gạch Silicat dày

6,5cm

1m2

xây

Gạch Silicat

Vữa

6,5x12x25

viên

lít

30

11

Xây tường bằng gạch Silicat dày

12cm

1m2 xây

Gạch silicat

Vữa

6,5x12x25

viên

lít

52

26

Xây tường bằng gạch Silicat dày

25cm

1m3 xây

Gạch Silicat

Vữa

6,5x12x25

viên

lít

418

267

Xây tường bằng gạch Silicat dày

38cm

1m3 xây

Gạch silicat

Vữa

6,5x12x25

viên

lít

408

271

Xây tường bằng gạch Silicat dày

9cm

1m2 xây

Gạch silicat

Vữa

9x12x25

viên

lít

30

14

Xây tường bằng gạch Silicat dày

12cm

1m2 xây

Gạch silicat

Vữa

9x12x25

viên

lít

39

22

Xây tường bằng gạch Silicat dày

25cm

1m3 xây

Gạch silicat

Vữa

9x12x25

viên

lít

312

192

Xây tường bằng gạch Silicat dày

38cm

1m3 xây

Gạch silicat

Vữa

9x12x25

viên

lít

303

200

Xây tường bằng gạch rỗng  6 lỗ dày ≤10cm

1m3 xây

Gạch

Vữa

10x15x25

viên

lít

275

170

Xây tường bằng gạch Silicat dày

> 10cm

1m3 xây

Gạch

Vữa

10x15x25

viên

lít

264

181

VLXD.org

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *