Hiển thị tất cả 2 kết quả

Thép Hộp – Báo giá thép hộp đen, hộp mạ kẽm, thép hộp Hòa Phát mới nhất 2020

WebVatLieu gửi Quý khách hàng, đại lý sắt thép, cửa hàng vật liệu xây dựng bảng giá thép hộp đen, giá thép hộp mạ kẽm, thép hòa phát.. Lưu ý đây là giá mới nhất năm 2020. Bảng giá thép hộp vừa mới cập nhật sáng hôm nay.

Bảng giá thép hộp mới nhất

Giá thép hộp mạ kẽm Hòa Phát năm 2020 

Quy Cách  Độ dài Trọng lượng Đơn giá Thành tiền
(Cây) (Kg/Cây) (VND/Kg) (VND/Cây)
Quy cách 13 x 26 x 1.0 6m 3.45 15,150 52,268
Quy cách 13 x 26 x 1.1 6m 3.77 15,150 57,116
Quy cách 13 x 26 x 1.2 6m 4.08 15,150 61,812
Quy cách 13 x 26 x 1.4 6m 4.7 15,150 71,205
Quy cách 14 x 14 x 1.0 6m 2.41 15,150 36,512
Quy cách 14 x 14 x 1.1 6m 2.63 15,150 39,845
Quy cách 14 x 14 x 1.2 6m 2.84 15,150 43,026
Quy cách 14 x 14 x 1.4 6m 3.25 15,150 49,238
Quy cách 16 x 16 x 1.0 6m 2.79 15,150 42,269
Quy cách 16 x 16 x 1.1 6m 3.04 15,150 46,056
Quy cách 16 x 16 x 1.2 6m 3.29 15,150 49,844
Quy cách 16 x 16 x 1.4 6m 3.78 15,150 57,267
Quy cách 20 x 20 x 1.0 6m 3.54 15,150 53,631
Quy cách 20 x 20 x 1.1 6m 3.87 15,150 58,631
Quy cách 20 x 20 x 1.2 6m 4.2 15,150 63,630
Quy cách 20 x 20 x 1.4 6m 4.83 15,150 73,175
Quy cách 20 x 20 x 1.5 6m 5.14 15,150 77,871
Quy cách 20 x 20 x 1.8 6m 6.05 15,150 91,658
Quy cách 20 x 40 x 1.0 6m 5.43 15,150 82,265
Quy cách 20 x 40 x 1.1 6m 5.94 15,150 89,991
Quy cách 20 x 40 x 1.2 6m 6.46 15,150 97,869
Quy cách 20 x 40 x 1.4 6m 7.47 15,150 113,171
Quy cách 20 x 40 x 1.5 6m 7.97 15,150 120,746
Quy cách 20 x 40 x 1.8 6m 9.44 15,150 143,016
Quy cách 20 x 40 x 2.0 6m 10.4 15,150 157,560
Quy cách 20 x 40 x 2.3 6m 11.8 15,150 178,770
Quy cách 20 x 40 x 2.5 6m 12.72 15,150 192,708
Quy cách 25 x 25 x 1.0 6m 4.48 15,150 67,872
Quy cách 25 x 25 x 1.1 6m 4.91 15,150 74,387
Quy cách 25 x 25 x 1.2 6m 5.33 15,150 80,750
Quy cách 25 x 25 x 1.4 6m 6.15 15,150 93,173
Quy cách 25 x 25 x1.5 6m 6.56 15,150 99,384
Quy cách 25 x 25 x 1.8 6m 7.75 15,150 117,413
Quy cách 25 x 25 x 2.0 6m 8.52 15,150 129,078
Quy cách 25 x 50 x 1.0 6m 6.84 15,150 103,626
Quy cách 25 x 50 x 1.1 6m 7.5 15,150 113,625
Quy cách 25 x 50 x 1.2 6m 8.15 15,150 123,473
Quy cách 25 x 50 x 1.4 6m 9.45 15,150 143,168
Quy cách 25 x 50 x 1.5 6m 10.09 15,150 152,864
Quy cách 25 x 50 x 1.8 6m 11.98 15,150 181,497
Quy cách 25 x 50 x 2.0 6m 13.23 15,150 200,435
Quy cách 25 x 50 x 2.3 6m 15.06 15,150 228,159
Quy cách 25 x 50 x 2.5 6m 16.25 15,150 246,188
Quy cách 30 x 30 x 1.0 6m 5.43 15,150 82,265
Quy cách 30 x 30 x 1.1 6m 5.94 15,150 89,991
Quy cách 30 x 30 x 1.2 6m 6.46 15,150 97,869
Quy cách 30 x 30 x 1.4 6m 7.47 15,150 113,171
Quy cách 30 x 30 x 1.5 6m 7.97 15,150 120,746
Quy cách 30 x 30 x 1.8 6m 9.44 15,150 143,016
Quy cách 30 x 30 x 2.0 6m 10.4 15,150 157,560
Quy cách 30 x 30 x 2.3 6m 11.8 15,150 178,770
Quy cách 30 x 30 x 2.5 6m 12.72 15,150 192,708
Quy cách 30 x 60 x 1.0 6m 8.25 15,150 124,988
Quy cách 30 x 60 x 1.1 6m 9.05 15,150 137,108
Quy cách 30 x 60 x 1.2 6m 9.85 15,150 149,228
Quy cách 30 x 60 x 1.4 6m 11.43 15,150 173,165
Quy cách 30 x 60 x 1.5 6m 12.21 15,150 184,982
Quy cách 30 x 60 x 1.8 6m 14.53 15,150 220,130
Quy cách 30 x 60 x 2.0 6m 16.05 15,150 243,158
Quy cách 30 x 60 x 2.3 6m 18.3 15,150 277,245
Quy cách 30 x 60 x 2.5 6m 19.78 15,150 299,667
Quy cách 30 x 60 x 2.8 6m 21.79 15,150 330,119
Quy cách 30 x 60 x 3.0 6m 23.4 15,150 354,510
Quy cách 40 x 40 x 0.8 6m 5.88 15,150 89,082
Quy cách 40 x 40 x 1.0 6m 7.31 15,150 110,747
Quy cách 40 x 40 x 1.1 6m 8.02 15,150 121,503
Quy cách 40 x 40 x 1.2 6m 8.72 15,150 132,108
Quy cách 40 x 40 x 1.4 6m 10.11 15,150 153,167
Quy cách 40 x 40 x 1.5 6m 10.8 15,150 163,620
Quy cách 40 x 40 x 1.8 6m 12.83 15,150 194,375
Quy cách 40 x 40 x 2.0 6m 14.17 15,150 214,676
Quy cách 40 x 40 x 2.3 6m 16.14 15,150 244,521
Quy cách 40 x 40 x 2.5 6m 17.43 15,150 264,065
Quy cách 40 x 40 x 2.8 6m 19.33 15,150 292,850
Quy cách 40 x 40 x 3.0 6m 20.57 15,150 311,636
Quy cách 40 x 80 x 1.1 6m 12.16 15,150 184,224
Quy cách 40 x 80 x 1.2 6m 13.24 15,150 200,586
Quy cách 40 x 80 x 1.4 6m 15.38 15,150 233,007
Quy cách 40 x 80 x 1.5 6m 16.45 15,150 249,218
Quy cách 40 x 80 x 1.8 6m 19.61 15,150 297,092
Quy cách 40 x 80 x 2.0 6m 21.7 15,150 328,755
Quy cách 40 x 80 x 2.3 6m 24.8 15,150 375,720
Quy cách 40 x 80 x 2.5 6m 26.85 15,150 406,778
Quy cách 40 x 80 x 2.8 6m 29.88 15,150 452,682
Quy cách 40 x 80 x 3.0 6m 31.88 15,150 482,982
Quy cách 40 x 80 x 3.2 6m 33.86 15,150 512,979
Quy cách 40 x 100 x 1.4 6m 16.02 15,150 242,703
Quy cách 40 x 100 x 1.5 6m 19.27 15,150 291,941
Quy cách 40 x 100 x 1.8 6m 23.01 15,150 348,602
Quy cách 40 x 100 x 2.0 6m 25.47 15,150 385,871
Quy cách 40 x 100 x 2.3 6m 29.14 15,150 441,471
Quy cách 40 x 100 x 2.5 6m 31.56 15,150 478,134
Quy cách 40 x 100 x 2.8 6m 35.15 15,150 532,523
Quy cách 40 x 100 x 3.0 6m 37.35 15,150 565,853
Quy cách 40 x 100 x 3.2 6m 38.39 15,150 581,609
Quy cách 50 x 50 x 1.1 6m 10.09 15,150 152,864
Quy cách 50 x 50 x 1.2 6m 10.98 15,150 166,347
Quy cách 50 x 50 x 1.4 6m 12.74 15,150 193,011
Quy cách 50 x 50 x 1.5 6m 13.62 15,150 206,343
Quy cách 50 x 50 x 1.8 6m 16.22 15,150 245,733
Quy cách 50 x 50 x 2.0 6m 17.94 15,150 271,791
Quy cách 50 x 50 x 2.3 6m 20.47 15,150 310,121
Quy cách 50 x 50 x 2.5 6m 22.14 15,150 335,421
Quy cách 50 x 50 x 2.8 6m 24.6 15,150 372,690
Quy cách 50 x 50 x 3.0 6m 26.23 15,150 397,385
Quy cách 50 x 50 x 3.2 6m 27.83 15,150 421,625
Quy cách 50 x 100 x 1.4 6m 19.33 15,150 292,850
Quy cách 50 x 100 x 1.5 6m 20.68 15,150 313,302
Quy cách 50 x 100 x 1.8 6m 24.69 15,150 374,054
Quy cách 50 x 100 x 2.0 6m 27.34 15,150 414,201
Quy cách 50 x 100 x 2.3 6m 31.29 15,150 474,044
Quy cách 50 x 100 x 2.5 6m 33.89 15,150 513,434
Quy cách 50 x 100 x 2.8 6m 37.77 15,150 572,216
Quy cách 50 x 100 x 3.0 6m 40.33 15,150 611,000
Quy cách 50 x 100 x 3.2 6m 42.87 15,150 649,481
Quy cách 60 x 60 x 1.1 6m 12.16 15,150 184,224
Quy cách 60 x 60 x 1.2 6m 13.24 15,150 200,586
Quy cách 60 x 60 x 1.4 6m 15.38 15,150 233,007
Quy cách 60 x 60 x 1.5 6m 16.45 15,150 249,218
Quy cách 60 x 60 x 1.8 6m 19.61 15,150 297,092
Quy cách 60 x 60 x 2.0 6m 21.7 15,150 328,755
Quy cách 60 x 60 x 2.3 6m 24.8 15,150 375,720
Quy cách 60 x 60 x 2.5 6m 26.85 15,150 406,778
Quy cách 60 x 60 x 2.8 6m 29.88 15,150 452,682
Quy cách 60 x 60 x 3.0 6m 31.88 15,150 482,982
Quy cách 60 x 60 x 3.2 6m 33.86 15,150 512,979
Quy cách 75 x 75 x 1.5 6m 20.68 15,150 313,302
Quy cách 75 x 75 x 1.8 6m 24.69 15,150 374,054
Quy cách 75 x 75 x 2.0 6m 27.34 15,150 414,201
Quy cách 75 x 75 x 2.3 6m 31.29 15,150 474,044
Quy cách 75 x 75 x 2.5 6m 33.89 15,150 513,434
Quy cách 75 x 75 x 2.8 6m 37.77 15,150 572,216
Quy cách 75 x 75 x 3.0 6m 40.33 15,150 611,000
Quy cách 75 x 75 x 3.2 6m 42.87 15,150 649,481
Quy cách 90 x 90 x 1.5 6m 24.93 15,150 377,690
Quy cách 90 x 90 x 1.8 6m 29.79 15,150 451,319
Quy cách 90 x 90 x 2.0 6m 33.01 15,150 500,102
Quy cách 90 x 90 x 2.3 6m 37.8 15,150 572,670
Quy cách 90 x 90 x 2.5 6m 40.98 15,150 620,847
Quy cách 90 x 90 x 2.8 6m 45.7 15,150 692,355
Quy cách 90 x 90 x 3.0 6m 48.83 15,150 739,775
Quy cách 90 x 90 x 3.2 6m 51.94 15,150 786,891
Quy cách 90 x 90 x 3.5 6m 56.58 15,150 857,187
Quy cách 90 x 90 x 3.8 6m 61.17 15,150 926,726
Quy cách 90 x 90 x 4.0 6m 64.21 15,150 972,782
Quy cách 60 x 120 x 1.8 6m 29.79 15,150 451,319
Quy cách 60 x 120 x 2.0 6m 33.01 15,150 500,102
Quy cách 60 x 120 x 2.3 6m 37.8 15,150 572,670
Quy cách 60 x 120 x 2.5 6m 40.98 15,150 620,847
Quy cách 60 x 120 x 2.8 6m 45.7 15,150 692,355
Quy cách 60 x 120 x 3.0 6m 48.83 15,150 739,775
Quy cách 60 x 120 x 3.2 6m 51.94 15,150 786,891
Quy cách 60 x 120 x 3.5 6m 56.58 15,150 857,187
Quy cách 60 x 120 x 3.8 6m 61.17 15,150 926,726
Quy cách 60 x 120 x 4.0 6m 64.21 15,150 972,782

Giá thép hộp đen Hòa Phát năm 2020

Quy sản phẩm Độ dài Trọng lượng Đơn giá Thành tiền
(Cây) (Kg/Cây) (VND/Kg) (VND/Cây)
Quy cách 13 x 26 x 1.0 6m 2.41 14,550 35,066
Quy cách 13 x 26 x 1.1 6m 3.77 14,550 54,854
Quy cách 13 x 26 x 1.2 6m 4.08 14,550 59,364
Quy cách 13 x 26 x 1.4 6m 4.7 14,550 68,385
Quy cách 14 x 14 x 1.0 6m 2.41 14,550 35,066
Quy cách 14 x 14 x 1.1 6m 2.63 14,550 38,267
Quy cách 14 x 14 x 1.2 6m 2.84 14,550 41,322
Quy cách 14 x 14 x 1.4 6m 3.25 14,550 47,288
Quy cách 16 x 16 x 1.0 6m 2.79 14,550 40,595
Quy cách 16 x 16 x 1.1 6m 3.04 14,550 44,232
Quy cách 16 x 16 x 1.2 6m 3.29 14,550 47,870
Quy cách 16 x 16 x 1.4 6m 3.78 14,550 54,999
Quy cách 20 x 20 x 1.0 6m 3.54 14,550 51,507
Quy cách 20 x 20 x 1.1 6m 3.87 14,550 56,309
Quy cách 20 x 20 x 1.2 6m 4.2 14,550 61,110
Quy cách 20 x 20 x 1.4 6m 4.83 14,550 70,277
Quy cách 20 x 20 x 1.5 6m 5.14 14,550 74,787
Quy cách 20 x 20 x 1.8 6m 6.05 14,550 88,028
Quy cách 20 x 40 x 1.0 6m 5.43 14,550 79,007
Quy cách 20 x 40 x 1.1 6m 5.94 14,550 86,427
Quy cách 20 x 40 x 1.2 6m 6.46 14,550 93,993
Quy cách 20 x 40 x 1.4 6m 7.47 14,550 108,689
Quy cách 20 x 40 x 1.5 6m 7.79 14,550 113,345
Quy cách 20 x 40 x 1.8 6m 9.44 14,550 137,352
Quy cách 20 x 40 x 2.0 6m 10.4 14,550 151,320
Quy cách 20 x 40 x 2.3 6m 11.8 14,550 171,690
Quy cách 20 x 40 x 2.5 6m 12.72 14,550 185,076
Quy cách 25 x 25 x 1.0 6m 4.48 14,550 65,184
Quy cách 25 x 25 x 1.1 6m 4.91 14,550 71,441
Quy cách 25 x 25 x 1.2 6m 5.33 14,550 77,552
Quy cách 25 x 25 x 1.4 6m 6.15 14,550 89,483
Quy cách 25 x 25 x 1.5 6m 6.56 14,550 95,448
Quy cách 25 x 25 x 1.8 6m 7.75 14,550 112,763
Quy cách 25 x 25 x 2.0 6m 8.52 14,550 123,966
Quy cách 25 x 50 x 1.0 6m 6.84 14,550 99,522
Quy cách 25 x 50 x 1.1 6m 7.5 14,550 109,125
Quy cách 25 x 50 x 1.2 6m 8.15 14,550 118,583
Quy cách 25 x 50 x 1.4 6m 9.45 14,550 137,498
Quy cách 25 x 50 x 1.5 6m 10.09 14,550 146,810
Quy cách 25 x 50 x 1.8 6m 11.98 14,550 174,309
Quy cách 25 x 50 x 2.0 6m 13.23 14,550 192,497
Quy cách 25 x 50 x 2.3 6m 15.06 14,550 219,123
Quy cách 25 x 50 x 2.5 6m 16.25 14,550 236,438
Quy cách 30 x 30 x 1.0 6m 5.43 14,550 79,007
Quy cách 30 x 30 x 1.1 6m 5.94 14,550 86,427
Quy cách 30 x 30 x 1.2 6m 6.46 14,550 93,993
Quy cách 30 x 30 x 1.4 6m 7.47 14,550 108,689
Quy cách 30 x 30 x 1.5 6m 7.97 14,550 115,964
Quy cách 30 x 30 x 1.8 6m 9.44 14,550 137,352
Quy cách 30 x 30 x 2.0 6m 10.4 14,550 151,320
Quy cách 30 x 30 x 2.3 6m 11.8 14,550 171,690
Quy cách 30 x 30 x 2.5 6m 12.72 14,550 185,076
Quy cách 30 x 60 x 1.0 6m 8.25 14,550 120,038
Quy cách 30 x 60 x 1.1 6m 9.05 14,550 131,678
Quy cách 30 x 60 x 1.2 6m 9.85 14,550 143,318
Quy cách 30 x 60 x 1.4 6m 11.43 14,550 166,307
Quy cách 30 x 60 x 1.5 6m 12.21 14,550 177,656
Quy cách 30 x 60 x 1.8 6m 14.53 14,550 211,412
Quy cách 30 x 60 x 2.0 6m 16.05 14,550 233,528
Quy cách 30 x 60 x 2.3 6m 18.3 14,550 266,265
Quy cách 30 x 60 x 2.5 6m 19.78 14,550 287,799
Quy cách 30 x 60 x 2.8 6m 21.97 14,550 319,664
Quy cách 30 x 60 x 3.0 6m 23.4 14,550 340,470
Quy cách 40 x 40 x 1.1 6m 8.02 14,550 116,691
Quy cách 40 x 40 x 1.2 6m 8.72 14,550 126,876
Quy cách 40 x 40 x 1.4 6m 10.11 14,550 147,101
Quy cách 40 x 40 x 1.5 6m 10.8 14,550 157,140
Quy cách 40 x 40 x 1.8 6m 12.83 14,550 186,677
Quy cách 40 x 40 x 2.0 6m 14.17 14,550 206,174
Quy cách 40 x 40 x 2.3 6m 16.14 14,550 234,837
Quy cách 40 x 40 x 2.5 6m 17.43 14,550 253,607
Quy cách 40 x 40 x 2.8 6m 19.33 14,550 281,252
Quy cách 40 x 40 x 3.0 6m 20.57 14,550 299,294
Quy cách 40 x 80 x 1.1 6m 12.16 14,550 176,928
Quy cách 40 x 80 x 1.2 6m 13.24 14,550 192,642
Quy cách 40 x 80 x 1.4 6m 15.38 14,550 223,779
Quy cách 40 x 80 x 3.2 6m 33.86 14,550 492,663
Quy cách 40 x 80 x 3.0 6m 31.88 14,550 463,854
Quy cách 40 x 80 x 2.8 6m 29.88 14,550 434,754
Quy cách 40 x 80 x 2.5 6m 26.85 14,550 390,668
Quy cách 40 x 80 x 2.3 6m 24.8 14,550 360,840
Quy cách 40 x 80 x 2.0 6m 21.7 14,550 315,735
Quy cách 40 x 80 x 1.8 6m 19.61 14,550 285,326
Quy cách 40 x 80 x 1.5 6m 16.45 14,550 239,348
Quy cách 40 x 100 x 1.5 6m 19.27 14,550 280,379
Quy cách 40 x 100 x 1.8 6m 23.01 14,550 334,796
Quy cách 40 x 100 x 2.0 6m 25.47 14,550 370,589
Quy cách 40 x 100 x 2.3 6m 29.14 14,550 423,987
Quy cách 40 x 100 x 2.5 6m 31.56 14,550 459,198
Quy cách 40 x 100 x 2.8 6m 35.15 14,550 511,433
Quy cách 40 x 100 x 3.0 6m 37.53 14,550 546,062
Quy cách 40 x 100 x 3.2 6m 38.39 14,550 558,575
Quy cách 50 x 50 x 1.1 6m 10.09 14,550 146,810
Quy cách 50 x 50 x 1.2 6m 10.98 14,550 159,759
Quy cách 50 x 50 x 1.4 6m 12.74 14,550 185,367
Quy cách 50 x 50 x 3.2 6m 27.83 14,550 404,927
Quy cách 50 x 50 x 3.0 6m 26.23 14,550 381,647
Quy cách 50 x 50 x 2.8 6m 24.6 14,550 357,930
Quy cách 50 x 50 x 2.5 6m 22.14 14,550 322,137
Quy cách 50 x 50 x 2.3 6m 20.47 14,550 297,839
Quy cách 50 x 50 x 2.0 6m 17.94 14,550 261,027
Quy cách 50 x 50 x 1.8 6m 16.22 14,550 236,001
Quy cách 50 x 50 x 1.5 6m 13.62 14,550 198,171
Quy cách 50 x 100 x 1.4 6m 19.33 14,550 281,252
Quy cách 50 x 100 x 1.5 6m 20.68 14,550 300,894
Quy cách 50 x 100 x 1.8 6m 24.69 14,550 359,240
Quy cách 50 x 100 x 2.0 6m 27.34 14,550 397,797
Quy cách 50 x 100 x 2.3 6m 31.29 14,550 455,270
Quy cách 50 x 100 x 2.5 6m 33.89 14,550 493,100
Quy cách 50 x 100 x 2.8 6m 37.77 14,550 549,554
Quy cách 50 x 100 x 3.0 6m 40.33 14,550 586,802
Quy cách 50 x 100 x 3.2 6m 42.87 14,550 623,759
Quy cách 60 x 60 x 1.1 6m 12.16 14,550 176,928
Quy cách 60 x 60 x 1.2 6m 13.24 14,550 192,642
Quy cách 60 x 60 x 1.4 6m 15.38 14,550 223,779
Quy cách 60 x 60 x 1.5 6m 16.45 14,550 239,348
Quy cách 60 x 60 x 1.8 6m 19.61 14,550 285,326
Quy cách 60 x 60 x 2.0 6m 21.7 14,550 315,735
Quy cách 60 x 60 x 2.3 6m 24.8 14,550 360,840
Quy cách 60 x 60 x 2.5 6m 26.85 14,550 390,668
Quy cách 60 x 60 x 2.8 6m 29.88 14,550 434,754
Quy cách 60 x 60 x 3.0 6m 31.88 14,550 463,854
Quy cách 60 x 60 x 3.2 6m 33.86 14,550 492,663
Quy cách 90 x 90 x 1.5 6m 24.93 14,550 362,732
Quy cách 90 x 90 x 1.8 6m 29.79 14,550 433,445
Quy cách 90 x 90 x 2.0 6m 33.01 14,550 480,296
Quy cách 90 x 90 x 2.3 6m 37.8 14,550 549,990
Quy cách 90 x 90 x 2.5 6m 40.98 14,550 596,259
Quy cách 90 x 90 x 2.8 6m 45.7 14,550 664,935
Quy cách 90 x 90 x 3.0 6m 48.83 14,550 710,477
Quy cách 90 x 90 x 3.2 6m 51.94 14,550 755,727
Quy cách 90 x 90 x 3.5 6m 56.58 14,550 823,239
Quy cách 90 x 90 x 3.8 6m 61.17 14,550 890,024
Quy cách 90 x 90 x 4.0 6m 64.21 14,550 934,256
Quy cách 60 x 120 x 1.8 6m 29.79 14,550 433,445
Quy cách 60 x 120 x 2.0 6m 33.01 14,550 480,296
Quy cách 60 x 120 x 2.3 6m 37.8 14,550 549,990
Quy cách 60 x 120 x 2.5 6m 40.98 14,550 596,259
Quy cách 60 x 120 x 2.8 6m 45.7 14,550 664,935
Quy cách 60 x 120 x 3.0 6m 48.83 14,550 710,477
Quy cách 60 x 120 x 3.2 6m 51.94 14,550 755,727
Quy cách 60 x 120 x 3.5 6m 56.58 14,550 823,239
Quy cách 60 x 120 x 3.8 6m 61.17 14,550 890,024
Quy cách 60 x 120 x 4.0 6m 64.21 14,550 934,256
Quy cách 100 x 150 x 3.0 6m 62.68 14,550 911,994

Giá thép hộp đen cỡ lớn

Quy cách Độ dài Trọng lượng Đơn giá Thành tiền
(Cây) (Kg/Cây) (VND/Kg) (VND/Cây)
Quy cách 300 x 300 x 12 6m 651.11 18,550 12,078,091
Quy cách 300 x 300 x 10 6m 546.36 18,550 10,134,978
Quy cách 300 x 300 x 8 6m 440.1 18,550 8,163,855
Quy cách 200 x 200 x 12 6m 425.03 18,550 7,884,307
Quy cách 200 x 200 x 10 6m 357.96 18,550 6,640,158
Quy cách 180 x 180 x 10 6m 320.28 18,550 5,941,194
Quy cách 180 x 180 x 8 6m 259.24 18,550 4,808,902
Quy cách 180 x 180 x 6 6m 196.69 18,550 3,648,600
Quy cách 180 x 180 x 5 6m 165.79 18,550 3,075,405
Quy cách 160 x 160 x 12 6m 334.8 18,550 6,210,540
Quy cách 160 x 160 x 8 6m 229.09 18,550 4,249,620
Quy cách 160 x 160 x 6 6m 174.08 18,550 3,229,184
Quy cách 160 x 160 x 5 6m 146.01 18,550 2,708,486
Quy cách 150 x 250 x 8 6m 289.38 18,550 5,367,999
Quy cách 150 x 250 x 5 6m 183.69 18,550 3,407,450
Quy cách 150 x 150 x 5 6m 136.59 18,550 2,533,745
Quy cách 140 x 140 x 8 6m 198.95 18,550 3,690,523
Quy cách 140 x 140 x 6 6m 151.47 18,550 2,809,769
Quy cách 140 x 140 x 5 6m 127.17 18,550 2,359,004
Quy cách 120 x 120 x 6 6m 128.87 18,550 2,390,539
Quy cách 120 x 120 x 5 6m 108.33 18,550 2,009,522
Quy cách 100 x 200 x 8 6m 214.02 18,550 3,970,071
Quy cách 100 x 140 x 6 6m 128.86 18,550 2,390,353
Quy cách 100 x 100 x 5 6m 89.49 18,550 1,660,040
Quy cách 100 x 100 x 10 6m 169.56 18,550 3,145,338
Quy cách 100 x 100 x 2.0 6m 36.78 18,550 682,269
Quy cách 100 x 100 x 2.5 6m 45.69 18,550 847,550
Quy cách 100 x 100 x 2.8 6m 50.98 18,550 945,679
Quy cách 100 x 100 x 3.0 6m 54.49 18,550 1,010,790
Quy cách 100 x 100 x 3.2 6m 57.97 18,550 1,075,344
Quy cách 100 x 100 x 3.5 6m 79.66 18,550 1,477,693
Quy cách 100 x 100 x 3.8 6m 68.33 18,550 1,267,522
Quy cách 100 x 100 x 4.0 6m 71.74 18,550 1,330,777
Quy cách 100 x 150 x 2.0 6m 46.2 18,550 857,010
Quy cách 100 x 150 x 2.5 6m 57.46 18,550 1,065,883
Quy cách 100 x 150 x 2.8 6m 64.17 18,550 1,190,354
Quy cách 100 x 150 x 3.2 6m 73.04 18,550 1,354,892
Quy cách 100 x 150 x 3.5 6m 79.66 18,550 1,477,693
Quy cách 100 x 150 x 3.8 6m 86.23 18,550 1,599,567
Quy cách 100 x 150 x 4.0 6m 90.58 18,550 1,680,259
Quy cách 150 x 150 x 2.0 6m 55.62 18,550 1,031,751
Quy cách 150 x 150 x 2.5 6m 69.24 18,550 1,284,402
Quy cách 150 x 150 x 2.8 6m 77.36 18,550 1,435,028
Quy cách 150 x 150 x 3.0 6m 82.75 18,550 1,535,013
Quy cách 150 x 150 x 3.2 6m 88.12 18,550 1,634,626
Quy cách 150 x 150 x 3.5 6m 96.14 18,550 1,783,397
Quy cách 150 x 150 x 3.8 6m 104.12 18,550 1,931,426
Quy cách 150 x 150 x 4.0 6m 109.42 18,550 2,029,741
Quy cách 100 x 200 x 2.0 6m 55.62 18,550 1,031,751
Quy cách 100 x 200 x 2.5 6m 69.24 18,550 1,284,402
Quy cách 100 x 200 x 2.8 6m 77.36 18,550 1,435,028
Quy cách 100 x 200 x 3.0 6m 82.75 18,550 1,535,013
Quy cách 100 x 200 x 3.2 6m 88.12 18,550 1,634,626
Quy cách 100 x 200 x 3.5 6m 96.14 18,550 1,783,397
Quy cách 100 x 200 x 3.8 6m 104.12 18,550 1,931,426
Quy cách 100 x 200 x 4.0 6m 109.42 18,550 2,029,741
Giá Thép Hộp
Giá Thép Hộp