–  TCVN TCVC 197 : 2002.
– Tiêu chuẩn ISO – 9001 : 2015.
– Khối lượng tầng kẽm theo tiêu chuẩn TCVN 2053-1993 hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
– Sản xuất theo quy trình công nghệ của Cộng Hòa Liên Bang Đức.

Danh mục: