Độ dày từ 3mm đến 300 mm.

Chiều ngang : 750 mm,1.000 mm,1.250 mm,1.500 mm,1.800 mm,2.000 mm,2.400 mm,

Chiếu dài : 6m; 9m; 12 mm.

Danh mục: