Thép Hình – Báo giá thép hình ( C,U,I,V,H ) mới nhất 2020

WebVatLieu xin gửi đến quý khách hàng báo giá thép hình các loại mới nhất năm 2020. Bảng giá thép hình chi tiết theo từng quy cách cụ thể, giá thép hình mới nhất hôm nay.

Báo giá thép hình hôm nay

Bảng báo giá Thép Hình C

Quy cách sản phẩm Thép Hình Độ dài Trọng lượng Đơn giá Thành tiền
(Cây) (Kg/Cây) (VND/Kg) (VND/Cây)
Quy cách 80x40x15x1.8 6m 2.52 13,022 32,815
Quy cách 80x40x15x2.0 6m 3.03 13,022 39,457
Quy cách 80x40x15x2.5 6m 3.42 13,022 44,535
Quy cách 100x50x20x1.8 6m 3.4 13,022 44,275
Quy cách 100x50x20x2.0 6m 3.67 13,022 47,791
Quy cách 100x50x20x2.5 6m 4.39 13,022 57,167
Quy cách 100x50x20x3.2 6m 6.53 13,022 85,034
Quy cách 120x50x20x1.5 6m 2.95 13,022 38,415
Quy cách 120x50x20x2.0 6m 3.88 13,022 50,525
Quy cách 120x50x20x3.2 6m 6.03 13,022 78,523
Quy cách 125x45x20x1.5 6m 2.89 13,022 37,634
Quy cách 125x45x20x1.8 6m 3.44 13,022 44,796
Quy cách 125x45x20x2.0 6m 2.51 13,022 32,685
Quy cách 125x45x20x2.2 6m 4.16 13,022 54,172
Quy cách 140x60x20x1.8 6m 3.93 13,022 51,176
Quy cách 140x60x20x2.0 6m 3.38 13,022 44,014
Quy cách 140x60x20x2.2 6m 4.93 13,022 64,198
Quy cách 140x60x20x2.5 6m 5.57 13,022 72,533
Quy cách 140x60x20x3.2 6m 7.04 13,022 91,675
Quy cách 150x65x20x1.8 6m 4.35 13,022 56,646
Quy cách 150x65x20x2.0 6m 4.82 13,022 62,766
Quy cách 150x65x20x2.2 6m 5.28 13,022 68,756
Quy cách 150x65x20x2.5 6m 5.96 13,022 77,611
Quy cách 150x65x20x3.2 6m 7.54 13,022 98,186
Quy cách 160x50x20x1.8 6m 4.7 13,022 61,203
Quy cách 160x50x20x2.0 6m 4.51 13,022 58,729
Quy cách 160x50x20x2.2 6m 4.93 13,022 64,198
Quy cách 160x50x20x2.5 6m 5.57 13,022 72,533
Quy cách 160x50x20x3.2 6m 7.04 13,022 91,675
Quy cách 180x65x20x1.8 6m 4.78 13,022 62,245
Quy cách 180x65x20x2.0 6m 5.29 13,022 68,886
Quy cách 180x65x20x2.2 6m 5.96 13,022 77,611
Quy cách 180x65x20x2.5 6m 6.55 13,022 85,294
Quy cách 180x65x20x3.2 6m 8.3 13,022 108,083
Quy cách 200x70x20x1.8 6m 5.2 13,022 67,714
Quy cách 200x70x20x2.0 6m 5.76 13,022 75,007
Quy cách 200x70x20x2.2 6m 6.31 13,022 82,169
Quy cách 200x70x20x2.5 6m 7.14 13,022 92,977
Quy cách 200x70x20x3.2 6m 9.05 13,022 117,849
Quy cách 220x75x20x2.0 6m 6.23 13,022 81,127
Quy cách 220x75x20x2.3 6m 7.13 13,022 92,847
Quy cách 220x75x20x2.5 6m 7.73 13,022 100,660
Quy cách 220x75x20x3.0 6m 8.53 13,022 111,078
Quy cách 220x75x20x3.2 6m 9.81 13,022 127,746
Quy cách 250x80x20x2.0 6m 6.86 13,022 89,331
Quy cách 250x80x20x2.3 6m 7.85 13,022 102,223
Quy cách 250x80x20x2.5 6m 8.59 13,022 111,859
Quy cách 250x80x20x3.0 6m 10.13 13,022 131,913
Quy cách 250x80x20x3.2 6m 10.81 13,022 140,768
Quy cách 300x80x20x2.0 6m 7.44 13,022 96,884
Quy cách 300x80x20x2.3 6m 8.76 13,022 114,073
Quy cách 300x80x20x2.5 6m 9.49 13,022 123,579
Quy cách 300x80x20x3.0 6m 11.31 13,022 147,279
Quy cách 300x80x20x3.2 6m 12.07 13,022 157,176

Bảng giá thép hình U

Quy cách Độ dài Trọng lượng Đơn giá Thành tiền
(Cây) (Kg/Cây) (VND/Kg) (VND/Cây)
Quy cách 65x30x3.0 6m 29 13,050 378,450
Quy cách  80x40x4.0 6m 42.3 13,050 552,015
Quy cách  100x46x4.5 6m 51.54 13,050 672,597
Quy cách  140x52x4.8 6m 62.4 13,050 814,320
Quy cách  140x58x4.9 6m 73.8 13,050 963,090
Quy cách  150x75x6.5 12m 223.2 13,050 2,912,760
Quy cách  160x64x5.0 6m 85.2 13,050 1,111,860
Quy cách  180x74x5.1 12m 208.8 13,050 2,724,840
Quy cách  200x76x5.2 12m 220.8 13,050 2,881,440
Quy cách  250x78x7.0 12m 330 13,050 4,306,500
Quy cách  300x85x7.0 12m 414 13,050 5,402,700
Quy cách  400x100x10.5 12m 708 13,050 9,239,400

Bảng giá thép hình I

Quy cách Độ dài Trọng lượng Đơn giá Thành tiền
(Cây) (Kg/Cây) (VND/Kg) (VND/Cây)
Quy cách 100x55x4.5 6m 56.8 13,500 766,800
Quy cách 120x64x4.8 6m 69 13,500 931,500
Quy cách 148x100x6x9 12m 253.2 13,500 3,418,200
Quy cách 150x75x5x7 12m 168 13,500 2,268,000
Quy cách 194x150x6x9 12m 358.8 13,500 4,843,800
Quy cách 200x100x5.5×8 12m 255.6 13,500 3,450,600
Quy cách 250x125x6x9 12m 355.2 13,500 4,795,200
Quy cách 300x150x6.5×9 12m 440.4 13,500 5,945,400
Quy cách 350x175x7x11 12m 595.2 13,500 8,035,200
Quy cách 400x200x8x13 12m 792 13,500 10,692,000
Quy cách 450x200x9x14 12m 912 13,500 12,312,000
Quy cách 482x300x11x15 12m 1368 13,500 18,468,000

Báo giá thép hình H

Quy cách Độ dài Trọng lượng Đơn giá Thành tiền
(Cây) (Kg/Cây) (VND/Kg) (VND/Cây)
Quy cách 100x100x6x8 12m 202.8 13,500 2,737,800
Quy cách 125x125x6.5×9 12m 285.6 13,500 3,855,600
Quy cách 150x150x7x10 12m 378 13,500 5,103,000
Quy cách 175x175x7.5×11 12m 484.8 13,500 6,544,800
Quy cách 200x200x8x12 12m 598.8 13,500 8,083,800
Quy cách 250x250x9x14 12m 868.8 13,500 11,728,800
Quy cách 294x200x8x12 12m 669.8 13,500 9,042,300
Quy cách 300x300x10x15 12m 1128 13,500 15,228,000
Quy cách 340x250x9x14 12m 956.4 13,500 12,911,400
Quy cách 350x350x12x19 12m 1664 13,500 22,464,000
Quy cách 400x400x13x21 12m 2064 13,500 27,864,000
Quy cách 440x300x11x18 12m 1448 13,500 19,548,000

Báo giá thép hình V

Quy cách sản phẩm Độ dài Trọng lượng Đơn giá Thành tiền
(Cây) (Kg/Cây) (VND/Kg) (VND/Cây)
Quy cách30x30x3 6m 8.14 10,320 84,005
Quy cách40x40x4 6m 14.54 10,320 150,053
Quy cách50x50x3 6m 14.5 10,320 149,640
Quy cách50x50x4 6m 18.5 10,320 190,920
Quy cách50x50x5 6m 22.62 10,320 233,438
Quy cách50x50x6 6m 26.68 10,320 275,338
Quy cách60x60x4 6m 21.78 10,320 224,770
Quy cách60x60x5 6m 27.3 10,320 281,736
Quy cách63x63x5 6m 28 10,320 288,960
Quy cách63x63x6 6m 34 10,320 350,880
Quy cách75x75x6 6m 41 10,320 423,120
Quy cách70x70x7 6m 44 10,320 454,080
Quy cách75x75x7 6m 47 10,320 485,040
Quy cách80x80x6 6m 44 10,320 454,080
Quy cách80x80x7 6m 51 10,320 526,320
Quy cách80x80x8 6m 57 10,320 588,240
Quy cách90x90x6 6m 50 10,320 516,000
Quy cách90x90x7 6m 57.84 10,320 596,909
Quy cách100x100x8 6m 73 10,320 753,360
Quy cách100x100x10 6m 90 10,320 928,800
Quy cách120x120x8 12m 176 10,320 1,816,320
Quy cách120x120x10 12m 219 10,320 2,260,080
Quy cách120x120x12 12m 259 10,320 2,672,880
Quy cách130x130x10 12m 237 10,320 2,445,840
Quy cách130x130x12 12m 280 10,320 2,889,600
Quy cách150x150x10 12m 274 10,320 2,827,680
Quy cách150x150x12 12m 327 10,320 3,374,640
Quy cách150x150x15 12m 405 10,320 4,179,600
Quy cách175x175x15 12m 472 10,320 4,871,040
Quy cách200x200x15 12m 543 10,320 5,603,760
Quy cách200x200x20 12m 716 10,320 7,389,120
Quy cách200x200x25 12m 888 10,320 9,164,160

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.