Thép hình V – Giá thép hình chữ V từ nhà sản xuất

Web Vật Liệu kính gửi đến quý khách bảng giá thép hình chữ V được cập nhật liên tục từ nhà sản xuất sắt thép xây dựng. Thông tin giá thép hình V được cập nhật mới nhất hôm nay, giá thép V năm 2020.

Báo giá thép hình V hôm nay 

Báo giá thép hình V

Quy cách sản phẩm Độ dài Trọng lượng Đơn giá Thành tiền
(Cây) (Kg/Cây) (VND/Kg) (VND/Cây)
Quy cách30x30x3 6m 8.14 10,320 84,005
Quy cách40x40x4 6m 14.54 10,320 150,053
Quy cách50x50x3 6m 14.5 10,320 149,640
Quy cách50x50x4 6m 18.5 10,320 190,920
Quy cách50x50x5 6m 22.62 10,320 233,438
Quy cách50x50x6 6m 26.68 10,320 275,338
Quy cách60x60x4 6m 21.78 10,320 224,770
Quy cách60x60x5 6m 27.3 10,320 281,736
Quy cách63x63x5 6m 28 10,320 288,960
Quy cách63x63x6 6m 34 10,320 350,880
Quy cách75x75x6 6m 41 10,320 423,120
Quy cách70x70x7 6m 44 10,320 454,080
Quy cách75x75x7 6m 47 10,320 485,040
Quy cách80x80x6 6m 44 10,320 454,080
Quy cách80x80x7 6m 51 10,320 526,320
Quy cách80x80x8 6m 57 10,320 588,240
Quy cách90x90x6 6m 50 10,320 516,000
Quy cách90x90x7 6m 57.84 10,320 596,909
Quy cách100x100x8 6m 73 10,320 753,360
Quy cách100x100x10 6m 90 10,320 928,800
Quy cách120x120x8 12m 176 10,320 1,816,320
Quy cách120x120x10 12m 219 10,320 2,260,080
Quy cách120x120x12 12m 259 10,320 2,672,880
Quy cách130x130x10 12m 237 10,320 2,445,840
Quy cách130x130x12 12m 280 10,320 2,889,600
Quy cách150x150x10 12m 274 10,320 2,827,680
Quy cách150x150x12 12m 327 10,320 3,374,640
Quy cách150x150x15 12m 405 10,320 4,179,600
Quy cách175x175x15 12m 472 10,320 4,871,040
Quy cách200x200x15 12m 543 10,320 5,603,760
Quy cách200x200x20 12m 716 10,320 7,389,120
Quy cách200x200x25 12m 888 10,320 9,164,160
Thép Hình V
Thép Hình V

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.