Thép hình U – Bảng giá thép hình chữ U cập nhật sáng nay

Web Vật Liệu trân trọng gửi đến quý khách, nhà phân phối, đại lý sắt thép giá loại thép hình U được cập nhật từ nhà sản xuất thép sáng nay. Bảng giá thép chữ U mới nhất năm 2020.

Báo giá thép hình U mới nhất

Bảng giá thép hình U

Quy cách Độ dài Trọng lượng Đơn giá Thành tiền
(Cây) (Kg/Cây) (VND/Kg) (VND/Cây)
Quy cách 65x30x3.0 6m 29 13,050 378,450
Quy cách  80x40x4.0 6m 42.3 13,050 552,015
Quy cách  100x46x4.5 6m 51.54 13,050 672,597
Quy cách  140x52x4.8 6m 62.4 13,050 814,320
Quy cách  140x58x4.9 6m 73.8 13,050 963,090
Quy cách  150x75x6.5 12m 223.2 13,050 2,912,760
Quy cách  160x64x5.0 6m 85.2 13,050 1,111,860
Quy cách  180x74x5.1 12m 208.8 13,050 2,724,840
Quy cách  200x76x5.2 12m 220.8 13,050 2,881,440
Quy cách  250x78x7.0 12m 330 13,050 4,306,500
Quy cách  300x85x7.0 12m 414 13,050 5,402,700
Quy cách  400x100x10.5 12m 708 13,050 9,239,400
Thép hình U
Thép hình U

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.