Thép hình I – Giá thép hình chữ I cập nhật sáng nay

Web Vật Liệu gửi đến các cửa hàng đại lý vật liệu xây dựng trên toàn quốc bảng giá thép hình I, giá thép hình chữ I mới nhất hiện nay từ các nhà sản xuất sắt thép. Bảng giá thép hình I theo các quy cách chuẩn thông dụng.

Báo giá thép hình I

Bảng giá thép hình I

Quy cách Độ dài Trọng lượng Đơn giá Thành tiền
(Cây) (Kg/Cây) (VND/Kg) (VND/Cây)
Quy cách 100x55x4.5 6m 56.8 13,500 766,800
Quy cách 120x64x4.8 6m 69 13,500 931,500
Quy cách 148x100x6x9 12m 253.2 13,500 3,418,200
Quy cách 150x75x5x7 12m 168 13,500 2,268,000
Quy cách 194x150x6x9 12m 358.8 13,500 4,843,800
Quy cách 200x100x5.5×8 12m 255.6 13,500 3,450,600
Quy cách 250x125x6x9 12m 355.2 13,500 4,795,200
Quy cách 300x150x6.5×9 12m 440.4 13,500 5,945,400
Quy cách 350x175x7x11 12m 595.2 13,500 8,035,200
Quy cách 400x200x8x13 12m 792 13,500 10,692,000
Quy cách 450x200x9x14 12m 912 13,500 12,312,000
Quy cách 482x300x11x15 12m 1368 13,500 18,468,000
Thép Hình I
Thép Hình I

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.