Thép hình H – Bảng giá thép hình chữ H cập nhật hôm nay

Web Vật Liệu xin được gửi đến quý bảng giá thép hình chữ H được cập nhật trên website của chúng tôi. Thông tin giá thép hình H được tổng hợp từ nhà sản xuất thép mới nhất 2020.

Báo giá thép hình H sáng nay 

Báo giá thép hình H

Quy cách Độ dài Trọng lượng Đơn giá Thành tiền
(Cây) (Kg/Cây) (VND/Kg) (VND/Cây)
Quy cách 100x100x6x8 12m 202.8 13,500 2,737,800
Quy cách 125x125x6.5×9 12m 285.6 13,500 3,855,600
Quy cách 150x150x7x10 12m 378 13,500 5,103,000
Quy cách 175x175x7.5×11 12m 484.8 13,500 6,544,800
Quy cách 200x200x8x12 12m 598.8 13,500 8,083,800
Quy cách 250x250x9x14 12m 868.8 13,500 11,728,800
Quy cách 294x200x8x12 12m 669.8 13,500 9,042,300
Quy cách 300x300x10x15 12m 1128 13,500 15,228,000
Quy cách 340x250x9x14 12m 956.4 13,500 12,911,400
Quy cách 350x350x12x19 12m 1664 13,500 22,464,000
Quy cách 400x400x13x21 12m 2064 13,500 27,864,000
Quy cách 440x300x11x18 12m 1448 13,500 19,548,000

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.