Thép hình C – Giá thép hình chữ C cập nhật sáng nay

Web Vật Liệu trân trọng gửi đến quý khách hàng giá thép hình chữ C được cập nhật trên website Webvatlieu.com. Thông tin giá thép hình C được tổng hợp từ nhà sản xuất thép.

Báo giá thép hình C hôm nay

Bảng báo giá Thép Hình C

Quy cách sản phẩm Thép Hình Độ dài Trọng lượng Đơn giá Thành tiền
(Cây) (Kg/Cây) (VND/Kg) (VND/Cây)
Quy cách 80x40x15x1.8 6m 2.52 13,022 32,815
Quy cách 80x40x15x2.0 6m 3.03 13,022 39,457
Quy cách 80x40x15x2.5 6m 3.42 13,022 44,535
Quy cách 100x50x20x1.8 6m 3.4 13,022 44,275
Quy cách 100x50x20x2.0 6m 3.67 13,022 47,791
Quy cách 100x50x20x2.5 6m 4.39 13,022 57,167
Quy cách 100x50x20x3.2 6m 6.53 13,022 85,034
Quy cách 120x50x20x1.5 6m 2.95 13,022 38,415
Quy cách 120x50x20x2.0 6m 3.88 13,022 50,525
Quy cách 120x50x20x3.2 6m 6.03 13,022 78,523
Quy cách 125x45x20x1.5 6m 2.89 13,022 37,634
Quy cách 125x45x20x1.8 6m 3.44 13,022 44,796
Quy cách 125x45x20x2.0 6m 2.51 13,022 32,685
Quy cách 125x45x20x2.2 6m 4.16 13,022 54,172
Quy cách 140x60x20x1.8 6m 3.93 13,022 51,176
Quy cách 140x60x20x2.0 6m 3.38 13,022 44,014
Quy cách 140x60x20x2.2 6m 4.93 13,022 64,198
Quy cách 140x60x20x2.5 6m 5.57 13,022 72,533
Quy cách 140x60x20x3.2 6m 7.04 13,022 91,675
Quy cách 150x65x20x1.8 6m 4.35 13,022 56,646
Quy cách 150x65x20x2.0 6m 4.82 13,022 62,766
Quy cách 150x65x20x2.2 6m 5.28 13,022 68,756
Quy cách 150x65x20x2.5 6m 5.96 13,022 77,611
Quy cách 150x65x20x3.2 6m 7.54 13,022 98,186
Quy cách 160x50x20x1.8 6m 4.7 13,022 61,203
Quy cách 160x50x20x2.0 6m 4.51 13,022 58,729
Quy cách 160x50x20x2.2 6m 4.93 13,022 64,198
Quy cách 160x50x20x2.5 6m 5.57 13,022 72,533
Quy cách 160x50x20x3.2 6m 7.04 13,022 91,675
Quy cách 180x65x20x1.8 6m 4.78 13,022 62,245
Quy cách 180x65x20x2.0 6m 5.29 13,022 68,886
Quy cách 180x65x20x2.2 6m 5.96 13,022 77,611
Quy cách 180x65x20x2.5 6m 6.55 13,022 85,294
Quy cách 180x65x20x3.2 6m 8.3 13,022 108,083
Quy cách 200x70x20x1.8 6m 5.2 13,022 67,714
Quy cách 200x70x20x2.0 6m 5.76 13,022 75,007
Quy cách 200x70x20x2.2 6m 6.31 13,022 82,169
Quy cách 200x70x20x2.5 6m 7.14 13,022 92,977
Quy cách 200x70x20x3.2 6m 9.05 13,022 117,849
Quy cách 220x75x20x2.0 6m 6.23 13,022 81,127
Quy cách 220x75x20x2.3 6m 7.13 13,022 92,847
Quy cách 220x75x20x2.5 6m 7.73 13,022 100,660
Quy cách 220x75x20x3.0 6m 8.53 13,022 111,078
Quy cách 220x75x20x3.2 6m 9.81 13,022 127,746
Quy cách 250x80x20x2.0 6m 6.86 13,022 89,331
Quy cách 250x80x20x2.3 6m 7.85 13,022 102,223
Quy cách 250x80x20x2.5 6m 8.59 13,022 111,859
Quy cách 250x80x20x3.0 6m 10.13 13,022 131,913
Quy cách 250x80x20x3.2 6m 10.81 13,022 140,768
Quy cách 300x80x20x2.0 6m 7.44 13,022 96,884
Quy cách 300x80x20x2.3 6m 8.76 13,022 114,073
Quy cách 300x80x20x2.5 6m 9.49 13,022 123,579
Quy cách 300x80x20x3.0 6m 11.31 13,022 147,279
Quy cách 300x80x20x3.2 6m 12.07 13,022 157,176

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.