Quảng Ngãi: Dừng tiếp nhận hồ sơ lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh

(Xây dựng) – Ngày 6/9, ông Nguyễn Đức Trung – Quyền Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Ngãi đã có Thông báo số 4188/TB-STNMT về việc ngừng tiếp nhận hồ sơ lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

quang ngai dung tiep nhan ho so lua chon to chuc dau gia tai san la quyen khai thac khoang san tren dia ban tinh
Việc ngừng tiếp nhận được cho là do Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đang diễn biến phức tạp.

Trước đó, ngày 31/8/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Ngãi phát hành Thông báo số 4148/TB-STNMT về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Thông báo trên nhằm thực hiện Quyết định số 444/QĐ-UBND ngày 07/6/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản và Quyết định số 647/QĐ-UBND ngày 26/7/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước đối với các mỏ khoáng sản nằm trong kế hoạch đấu giá quyền khai thác.

Thông báo số 4148/TB-STNMT nêu rõ, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 6 mỏ cát thuộc địa bàn các huyện: Nghĩa Hành, Ba Tơ, Sơn Hà và thành phố Quảng Ngãi.

Giá khởi điểm của tài sản đấu giá được ban hành kèm theo Quyết định số 647/QĐ-UBND ngày 26/7/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản dựa vào Bảng tiêu chí ban hành kèm theo Quyết định số 257/QĐ-STNMT ngày 26/8/2021 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Tổ chức đấu giá tài sản phải nộp 01 bộ hồ sơ năng lực theo các tiêu chí đã được quy định cho Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi về địa chỉ: Số 163 đường Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi đến 17 giờ 00 phút, ngày 15/9/2021.

quang ngai dung tiep nhan ho so lua chon to chuc dau gia tai san la quyen khai thac khoang san tren dia ban tinh
Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Ngãi hiện đã ngừng tiếp nhận hồ sơ lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Ngãi, lý do khiến đơn vị ngừng tiếp nhận hồ sơ lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi chỉ sau chưa đầy một tuần là do hiện nay, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đang diễn biến phức tạp.

Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Ngãi cũng cho biết thêm, đơn vị sẽ có thông báo việc tiếp nhận hồ sơ lựa chọn tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản vào thời điểm thích hợp.


Nguồn baoxaydung.com.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.