Nghiệm thu dự án Điều tra khảo sát và đề xuất hoàn thiện quy định sử dụng amiăng trong sản xuất vật liệu xây dựng

Xây dựng – Vừa qua Hội đồng nghiệm thu Bộ Xây dựng tổ chức nghiệm thu dự án Điều tra khảo sát và đề xuất hoàn thiện quy định sử dụng amiăng trong sản xuất vật liệu xây dựng Dự án do Viện Vật liệu xây dựng thực hiện
Nguồn baoxaydung.com.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.