>> Định mức gạch xây và vữa cho đơn vị xây dựng: P1 – Gạch chỉ

Yêu cầu về vật liệu:

Trừ những trường hợp đã được quy định riêng, công tác xây gạch phải đảm bảo một số điều kiện kỹ thuật sau đây:

– Trung bình mạch nằm dày 12mm, mạch đứng dày 10mm. Giới hạn của mạch dày 7mm đến 15mm. Riêng về gạch xây, mạch dày nhiều nhất không được quá 12mm.

– Trước khi xây: Gạch phải nhúng nước kỹ.

– Không chặt gạch lành ra để xây mà phải dùng gạch vỡ khi cần xây những chỗ hẹp nhỏ hơn quy cách viên gạch.

Các định mức dùng gạch cho 1 đơn vị xây tường quy định cho loại gạch thẻ thống nhất như sau:

– Gạch thẻ cỡ 5 x 10 x 20cm và 4 x 8 x 19cm


Định mức xây gạch thẻ được quy định tại Quyết định số 1784/BXD-VP ngày 16/08/2007 của Bộ Xây
dựng.

Định mức vật liệu cho 1 đơn vị công trình xây bằng Gạch thẻ

 

Loại công tác

 

 

ĐV tính

 

 

Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức

 

 

Loại vật liệu

 

 

Quy cách

 

 

Đơn vị

 

 

Số lượng

 

 

Xây móng bằng gạch thẻ dày 20cm

 

 

1m3 xây

 

 

Gạch thẻ

 

vữa

 

 

5x10x20

 

 

viên

 

lít

 

 

798

 

290

 

 

Xây móng bằng gạch thẻ dày 30cm

 

 

1m3 xây

 

 

Gạch thẻ

 

vữa

 

 

5x10x20

 

 

viên

 

lít

 

 

768

 

295

 

 

Xây tường bằng gạch thẻ dày 5cm

 

 

1m3 xây

 

 

Gạch thẻ

 

vữa

 

 

5x10x20

 

 

viên

 

lít

 

 

46

 

7,5

 

 

Xây tường bằng gạch thẻ dày 10cm

 

 

1m2 xây

 

 

Gạch thẻ

 

vữa

 

 

5x10x20

 

 

viên

 

lít

 

 

83

 

23

 

 

Xây tường bằng gạch thẻ dày 20cm

 

 

1m2 xây

 

 

Gạch thẻ

 

vữa

 

 

5x10x20

 

 

viên

 

lít

 

 

162

 

45

 

 

Xây tường bằng gạch thẻ dày 30cm

 

 

1m3 xây

 

 

Gạch thẻ

 

vữa

 

 

5x10x20

 

 

viên

 

lít

 

 

790

 

242

 

 

Xây cột trụ bằng gạch thẻ

 

 

1m3 xây

 

 

Gạch thẻ

 

vữa

 

 

5x10x20

 

 

viên

 

lít

 

 

770

 

304

 

 

Xây các bộ phận thiết kế cấu trúc phức tạp khác

 

 

1m3 xây

 

 

Gạch thẻ

 

vữa

 

 

5x10x20

 

 

viên

 

lít

 

 

807

 

300

 

 

Xây móng bằng gạch thẻ dày 19cm

 

 

1m3 xây

 

 

Gạch thẻ

 

vữa

 

 

4x8x19

 

 

viên

 

lít

 

 

1.147

 

342

 

 

Xây móng bằng gạch thẻ dày 30cm

 

 

1m3 xây

 

 

Gạch thẻ

 

vữa

 

 

4x8x19

 

 

viên

 

lít

 

 

1.117

 

356

 

 

Xây tường bằng gạch thẻ dày 5cm

 

 

1m2 xây

 

 

Gạch thẻ

 

vữa

 

 

4x8x19

 

 

viên

 

lít

 

 

57

 

6,4

 

 

Xây tường bằng gạch thẻ dày 10cm

 

 

1m2 xây

 

 

Gạch thẻ

 

vữa

 

 

4x8x19

 

 

viên

 

lít

 

 

103

 

20

 

 

Xây tường bằng gạch thẻ dày 20cm

 

 

1m2 xây

 

 

Gạch thẻ

 

vữa

 

 

4x8x19

 

 

viên

 

lít

 

 

215

 

65

 

 

 Xây tường bằng gạch thẻ dày ≥ 30cm

 

 

 1m2 xây

 

 

Gạch thẻ

 

vữa

 

 

4x8x19

 

 

viên

 

lít

 

 

1.068

 

347

 

Mạnh Thân – VLXD.org

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *